Danyeri 9:1 – 19 ” Okusaba Kwa Danyeri Okw’okwegayiririra.III”

Amakya ga leero mu kweyongerayo era tumalirize okusomesebwa kwaffe ku mulamwa “Gw’okusaba Kwa Danyeri Okw’okwegayiririra”, mwe tubadde tuyigira ku musajja wa Mukama, era nnabbi we Danyeri, gwe tusomesebwaamu mu kitabo kye omwaka guno, tuyigirizibwe, tunenyezebwe, tuluŋŋamizibwe, era tubuulirirwe tusobole okutuukirizibwa eri Mukama Katonda waffe ne bannaffe eri okuyitibwa kw’obutonde bwaffe bwonna.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •