Yokaana 14:1 – 14 “Okukkiriza Nti Yesu Lye Kkubo, N’amazima, N’obulamu.”

the-gospel-of-john-series-image
 • Date: August 30, 2015
 • Speaker: Paul Masembe
 • Series:

Nga bwe twatandika okusomesebwa kw’ebyo Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera eri Abayigirizwa be ekkumi n’omu ng’abasiibula, oluvannyuma lwa Yuda Isukalyoti, okubaamuka agende amulyeemu olukwe, olwo embeera y’okweraliikirira yabaggyira, – kubanga bwe baali baakamala okumuyingiza mu kibuga n’emizira mu kitiibwa,(ekyabaleetera okwesunga ebifo bye baali bawakanira), ate ali bbagamba , ‘waliwo mu bbo anaamulyaamu olukwe’! ate ‘akaseera katono ka kyaali nabo’, (13:33), nga ne Peetero mpagi luwaga waabwe alabise okumweegaana! Olwo nebasoberwa nnyo….
Kwe kubagamba nga bwe tusoma leero….

 • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Name
 • Email
 • Website
 • Comment
 •  
 • You may use these HTML tags and attributes:

  <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 •