Abaebbulaniya 13:5 – 6 “Mukama Tatuleka Wadde Ottwaabulira N’akatono.”

Mu kweyongerayo kwaffe mu musoobo eri enkomerero yekitabo kyaffe ekitubeeredde ekiwoomu ennyo okuyigirizibwaamu ekyebbaluwa eri Abaebbulaniya, amakya ga leero twongera okusomesebwa mu mpisa omuwandiisi ze yayagala okusowolayo okukalaatira abasomi be nga naffe kaakano mwe tutwaalibwa ezitugwaanidde olwobukulu bwekitiibwa kya Yesu Kristo gwe tukkiririzaamu nga Kabona waffe Omukulu era omubeezi wendagaano empya eyolubeerera eyentabagana yaffe ne Mukama Katonda Kitaffe.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •