Olubereberye 46 – 48 “Mukama Katonda Wa Ibulayimu, Isaaka Ne Isirayiri Omwesigwa”.

Mu kusemberera enkomerero z’ensomesa zaffe mu kitabo ky’olubereberye, leero tusomesebwa mu ssuula ssatu nnambirira mu kisa kya Mukama gye tuli ottutegeeza byatwagaza amakya ga leero okusinziira mu byawandiikibwa bye bino.

Mwe nalabidde omulamwa okuba “MUKAMA KATONDA WA IBULAYIMU, ISAAKA NE ISIRAYIRI OMWESIGWA.”

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •