Olubereberye 3:1-7 “Okukemebwa N’ekibi I.”

Mu kweyongerayo kwaffe kw’okusomesebwa okuva mu kitabo ky’entandikwa nga bwe tumanyi kaakano ekitabo kyaffe eky’olubereberye bwe kiri, amakya ga leero tuyingizibwa mu ssuula osanga esinga okumanyibwa nate okkubaganyizibwaako empawa olw’obuzito bwaayo, olw’obukulu bw’emilamwa gyayo nga bwe tunaalaba leero n’omulundi oguddako nga Mukama akkirizza.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •