Olubereberye 1:26-2:7 “Okutondwa Kw’Omuntu”

Obutonde bwonna nga bwe tuzze tusomesebwa, tubuuliddwa nti bw’aleetwaawo Mukama Katonda waffe, okusinziira ku byafaayo ebituweebwa ebyawandiikibwa Musa mu kitabo ky’olubereberye, ekituwa entandikwa za buli kiriwo nga bwe twaabuulirwa mu nsomesa zaffe eziwedde.

Amazima g’ebyo tugalina ng’obukakafu olw’okukkiriza, nga Baebbulaniya 11:3 bwe lugamba nti “………..

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •