Okubala 9 – 10 “Mukama Atuwadde Okubeerawo Kwe”

Ng’abaana ba Isirayiri bwe balina okubeerawo kwa Mukama mu kire eky’omuka n’omuliro, naffe kakono tuyina okubeerawo kwa Mukama ngayita mu mwoyo we omutukuvu gwatuwadde, Okubeerawo kwa Mukama kuli naffe era kuli muffe okutukuuma n’okutugabirira.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •