Danyeri 9:1-19 “Okusaba Kwa Danyeri Okw’okwegayiririra I”

Bangi kuffe tumanyi obukulu bw’okusaba kyokka tulowooza bulowooza kukusaba, abamu ne tukitwaala nti kw’abalonde mu okukunyiikiriramu, kyokka nga emirundi mingi mu Baibuli tulagirwa era ne tulagwa okusaba, nga bwetuzze tulaba mu misomo gyaffe mu kitabokya Danyeri,

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •