Abaebbulaniya 9 “Yesu Kristo Omutabaganya W’endagaano Empya.”

Endagaano mu kunnyonnyolwa kwebyawandiikibwa bino yenzikiriziganya wakati wa Katonda nabantu be, mwaweera ebisuubizo ngayagala enneeyisa eyenjawulo okuva mu bantu abo.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •