2 Abasessalonika 2:1 – 12 “Obubonero Bw’Okudda Kwa Yesu Kristo Bwa Lwatu”

Mu kitundu kino tugenda kulaba nti Okuyigganyizibwa Okunene (Great Tribulation) kugenda kugobererwa okudda kwa Yesu Kristo era nti byonna Mukama yabitulaga ngekimu ku bigendererwa kwe kweteekateeka mu biro byonna.

  • Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Name
  • Email
  • Website
  • Comment
  •  
  • You may use these HTML tags and attributes:

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  •